O nas

Centrum Biblioteczno-Kulturalne powstało w wyniku połączenia dwóch instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Gminy Kamienna Góra z/s w Pisarzowicach i Ośrodka Kultury Gminy Kamienna Góra z/s w Krzeszowie.
W skład CBK wchodzą cztery biblioteki w: Pisarzowicach, Leszczyńcu, Gorzeszowie i Krzeszowie.

W 2013 roku Biblioteki Gminy Kamienna Góra przystąpiły do III edycji Programu Rozwoju Bibliotek. Efektem przystąpienia do PRB jest Plan Rozwoju Bibliotek na lata 2014-2017, gdzie szczegółowo zostały opisane obszary naszych działań i cele. Placówki aktywnie uczestniczą w różnych programach grantowych, m.in.: „Aktywna Biblioteka”, „Na dobry początek”, „Kierunek Biblioteka” czy „Partnerstwa dla bibliotek”.

Naszą MISJĄ jest Biblioteka – otwarta przestrzeń dla kultury i edukacji a WIZJĄ: wspieranie edukacji kulturalnej, oświatowej i społecznej mieszkańców Gminy Kamienna Góra na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych potencjalnych użytkowników placówek bibliotecznych w gminie, promowanie kultury i tradycji regionu i kraju, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną i Polską.