Biblioteki

Biblioteka – otwarta przestrzeń dla kultury i edukacji.

Wizja Bibliotek

Wspieranie edukacji kulturalnej, oświatowej i społecznej mieszkańców Gminy Kamienna Góra na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych potencjalnych użytkowników placówek bibliotecznych w gminie. Równie ważne jest promowanie kultury i tradycji regionu i kraju, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną i Polską.

Skorzystaj z rozwijanego menu Biblioteki aby przejść do wybranej fili.