Projekty

Projekt pt. „Tradycyjne rzemiosła w nowoczesnym wydaniu”

Projekt „Tradycyjne rzemiosła w nowoczesnym wydaniu” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa.

I etap : Warsztaty plecionkarskie realizowane przy udziale polskich i czeskich uczestników. Jego uczestnicy, kierując się wskazówkami fachowców z Warsztaty Plecionkarskie – Pracownia ARTEX z Nowego Tomyśla, poznali m.in. technikę wyplotu budek lęgowych dla ptaków. Powstałe podczas warsztatów konstrukcje zostaną zainstalowane w naszym zakątku, który z tygodnia na tydzień staje się coraz piękniejszy (15.05.2021).

II etap- „Plener wikliniarski”-  23- 26.06. 2021 r. tworzenie rzeźb z wikliny w Parku Natury i kultury w Krzeszowie, oraz warsztaty plecionkarskie dla dzieci i dorosłych w trakcie zakończenie pleneru- Jarmark Dąbrówki.

Projekt „Kamienna Góra i Zaclerz  żyją kulturą i sportem” dofinansowany jest w kwocie 13 886 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Nysa.

  1. Zlot Krasnali w Gorzeszowie (31.07.2021)
  2. Plener malarski „Barwy naszej gminy” (02.09 do 11.09.2021)
  3. Dożynki gminne w Krzeszowie (11.09.2021)
  4. Wielkanoc ( 04. 2022)
  5. Rajd na Skalnik ( 06.2022)

Projekt pt. “Leśne skrzaty w akcji” realizowany wspólnie przez  Pisarzowicką Grupą Rekreacyjną PGR na Start i CBK Pisarzowice.

Trwający trzy miesiące projekt obejmował cykl warsztatów: “Smakowite leśne runo”; “Czym łąka bogata”; “Rośliny zielne”; “Leśny świat zabaw”; “Poznajmy się w tańcu” oraz warsztaty sceniczno-ruchowe. Efektem projektu było stworzenie ziołowego pociągu, który powstał na placu zabaw przy CBK Pisarzowice. Projekt był realizowany Środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL “Granica” w Lubawce.

Podsumowanie projektu.


Projekt pt. „Kulturalni i Medialni” w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury został dofinansowany w kwocie  132 800 zł. Realizacja projektu obejmuje termin: lipiec 2021 do czerwiec 2022 r.

Spośród złożonych w kraju 1221 wniosków w programie “Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” wyłoniono 200 grantobiorców. Centrum Biblioteczno-Kulturalne gminy Kamienna Góra znalazło się w gronie szczęśliwców. Program NCK obejmował:

 📌wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej

📌doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

.

Ułatwienia dostępu

Facebook
YouTube