Bieg z Flagą – Regulamin

Opublikowane przez admin w dniu

REGULAMIN BIEG Z FLAGĄ
Pisarzowice, 3 maja 2019 r.

 1. CEL IMPREZY
 • Uczczenie Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
 • Upowszechnianie biegania i nordic walking jako zdrowych form aktywności fizycznej i rekreacji
 • Integracja lokalnej społeczności i promocja miejscowości
 1. Organizatorzy
 • Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra
 • Gmina Kamienna Góra
 • Informacje ogólne
 1. Bieg z Flagą odbędzie się na następujących trasach:
 • Bieg na 10 kilometrów
 • Marsz Nordic Walking na 5 kilometrów
 • Bieg na 21 kilometrów (półmaraton)
 1. Bieg odbędzie się 3 maja 2019 r.
 2. Bieg jest WOLNY od opłaty startowej.
 3. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 200 osób (150 – biegacze, 50 – Nordic Walking).
 4. Zawody startują z boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach
 • 00 bieg na 21 kilometrów
 • 10 bieg na 10 km
 • 15 Marsz Nordic Walking
 1. Biuro zawodów będzie działać jedynie w dniu 3 maja 2019 r. w godz. 9.30-10.50 i znajdować się będzie w okolicy STARTU/METY, tj. na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach. Godziny funkcjonowania biura mogą ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani drogą mailową.
 2. Trasa biegu na 10 kilometrów i marszu Nordic Walking będzie przebiegać ścieżkami Rudawskiego Parku Krajobrazowego nawierzchnią ziemną. Bieg na 21 kilometrów to bieg górski, którego trasa również przebiegać będzie nawierzchnią ziemną.
 3. Na trasie będą znajdowały się osoby, których zadaniem będzie kontrolowanie zawodników. Osoby, które skrócą trasę zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 4. Zawodników obowiązują następujące limity pokonania trasy:
 • Bieg na 10 kilometrów – 120 minut
 • Marsz Nordic Walking – 60 minut
 • Bieg na Skalnik (21 kilometrów) – 240 minut
 1. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników będą dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru, który przeprowadzi firma Tritime.
 2. Organizator zapewnia poczęstunek na mecie.
 3. Uczestnictwo
 4. W Biegu z Flagą prawo startu mają osoby, które do 3 maja 2019 roku ukończą 18 lat i zostaną wpisane na listę startową po zgłoszeniu swojego udziału zgodnie z postanowieniami pkt. V niniejszego regulaminu.
 5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający ich tożsamość (np. prawo jazdy, legitymacja, paszport itp.). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu w biurze zawodów pod oświadczeniem o jego starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 6. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu i tym samym w pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych i drukowanych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia imprezy Bieg z Flagą.
 9. Zgłoszenia
 10. Zgłoszenia przyjmowane są w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.tritime.pl
 11. Zgłoszenie uznaje się za kompletne jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
 12. zostanie wypełniony kompletnie i prawidłowo formularz zgłoszeniowy
 13. zostaną podpisane oświadczenia w Biurze Zawodów.
 14. Obowiązują następujące limity zawodników:
 • Zapisy internetowe – 150 osób
 • Zapisy w dniu zawodów – 50 osób
 1. Zapisy będą przyjmowane do dnia 28 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania limitu. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Do dnia 28 kwietnia 2019 roku włącznie zawodnik może dokonać zmiany dystansu po uprzednim kontakcie z organizatorem. Po tym terminie dokonywanie jakichkolwiek zmian będzie niemożliwe.
 3. Zawartość pakietu startowego:
 • zwrotny plastron z numerem startowym i chipem do pomiaru czasu
 • pamiątkowy medal za ukończenie biegu
 • wodę na mecie
 • talon na poczęstunek na mecie
 1. Klasyfikacja
 2. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili startu startera)
 3. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
 4. Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.tritime.pl
 5. Podczas biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:
 • Bieg (na 10 i 21 km) – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • M i K 18-30 (rocznik 2000-1988)
 • M i K 31-40 (1987-1978)
 • M i K 41-50 (1977-1968)
 • M i K 51-60 (1967-1958)
 • M i K 61-70 (1957-1948)
 • M i K 71 i więcej (1947- )
 • Nordic Walking – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • Nagrody
 1. Zawodnicy otrzymują nagrody:

W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km, 21 km oraz Nordic Walking:

 • Miejsce I – puchar
 • Miejsce II – medal
 • Miejsce III – medal
 1. Organizator nie przewiduje nagród w kategoriach wiekowych.
 2. Organizator przewiduje pulę nagród dla wyróżniających się zawodników, np. najstarszego lub najmłodszego.
 • Postanowienia końcowe
 1. Chip powinien być zamontowany na bucie. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub nie zwrócenie mogą skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.
 2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w zawodach w plastronie zamieszczonym w pakiecie startowym.
 3. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu/marszu wynikające z winy uczestnika zawodów.
 5. Organizator nie zapewnia depozytu i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 6. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 7. Organizator zapewnia zawodnikom obsługę medyczną w czasie trwania zawodów.
 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 537-123-514 (Piotr Ora), lub pisząc na maila: piotr@gmail.com
Kategorie: Komunikaty

Ułatwienia dostępu

Facebook
YouTube