Nowe projekty Centrum Biblioteczno-Kulturalnego

Opublikowane przez admin w dniu

 „Projekty 2024”

1. „Kulturalna Baza” – wyłoniona do dofinansowania w ramach programu Dom Kultury+ Zadanie I – Inicjatywy Lokalne, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich oraz inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

W wyniku procedury konkursowej Narodowe Centrum Kultury z grona samorządowych instytucji kultury wyłoniło 60 beneficjentów, których projekty uzyskały najwyższe oceny. Projekt Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra znalazł się na 19 miejscu.

2. „Młode Fakty – stworzenie młodzieżowego serwisu informacyjnego Gminy Kamienna Góra” – wyłoniony do dofinansowania w tegorocznej edycji konkursu „Małe Granty” w Programie „Równać Szanse 2024” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez „Fundację Civic Polonus”. Grant w wysokości 12 tysięcy złotych pozwoli na przeprowadzenie działań z i dla młodzieży z terenu gminy Kamienna Góra.

Projekt zakłada stworzenie młodzieżowego serwisu informacyjnego gminy Kamienna Góra, w którym to młodzież przedstawiać będzie najważniejsze – z jej punktu widzenia – informacje z regionu. 

Kategorie: Komunikaty

Ułatwienia dostępu

Facebook
YouTube