Realizacja inkubatora przetwórstwa lokalnego dobiega końca

Opublikowane przez admin w dniu

Dobiega końca realizacja inwestycji pn.: „Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego w Pisarzowicach poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń Domu Kultury i adaptację na kuchnię wraz z zapleczem”, współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Zakres operacji obejmował roboty budowlane związane z przebudową części pomieszczeń Domu Kultury w Pisarzowicach z ich jednoczesną adaptacją na kuchnię z zapleczem, spełniającą wymogi wynikające z przepisów higieniczno-sanitarnych. Zakres robót budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji obejmie w szczególności: osuszenie ścian pomieszczeń (iniekcje), wykonanie posadzek z warstwami podposadzkowymi, wykonanie ścian działowych, tynkowanie i malowanie pomieszczeń, montaż stolarka wewnętrznej (drzwi wewnętrzne), wykonanie instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych), wykonanie instalacji elektrycznych, wyposażenie w meble, urządzenia i sprzęty kuchenne. Powstała kuchnia z zapleczem, po zakończeniu zaplanowanej inwestycji, będzie stanowiła inkubator przetwórstwa koncentrujący się na przetwarzaniu lokalnych produktów rolnych i leśnych, udostępniany zainteresowanym miejscowym rolnikom, producentom i wytwórcom produktów spożywczych, głównie z obszaru LGD Kwiat Lnu. 


Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest lokalna firma budowlana, wyłoniona w postępowaniu przerpowadzonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AD-BUD Adrian Iwulski z Dębrznika

Wartość inwestycji: 733 163,79 PLN
Kwota pomocy w ramach PROW 2014-2020: 297 287,00 PLN

Kategorie: Komunikaty

Ułatwienia dostępu

Facebook
YouTube