Rodzinny festiwal czytelniczy – wsparcie
Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra

Opublikowane przez admin w dniu

Centrum Biblioteczno- Kulturalne jest partnerem projektu: “Rodzinny festiwal czytelniczy – wsparcie Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra”.

Nazwa projektu:

Rodzinny festiwal czytelniczy – wsparcie

Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra

Wartość finansowania: 242 940,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 242 940,00 zł

Projekt ma na celu wsparcie działań nowopowstałego ciała doradczego gminy jakim jest Młodzieżowa Rada Gminy Kamienna Góra drugiej kadencji, wybrana w wyborach gminnych w 2022r.

Projekt czerpie doświadczenie i inspirację z wzorcowego w Europie systemu edukacji fińskiej nastawionego na wspieranie samodzielnego i twórczego działania młodzieży oraz pogłębiania ich zainteresowań.

Tło projektu będzie stanowiło przeprowadzenie przez nowo powstałą Radę Młodzieży -interdyscyplinarnego projektu prowadzącego do organizacji rodzinnego festiwalu czytelniczego w gminie Kamienna Góra. W ramach projektu nastąpi wieloetapowe przygotowanie nowo wybranych członków Młodzieżowej Rady Gminy (MRG) do pełnienia roli młodzieżowych przewodników i reprezentantów interesów lokalnych grup.

Celem projektu jest także zainicjowanie samoorganizacji wiejskich środowisk szkolnych i młodzieżowych do działań na rzecz społeczności lokalnych, zmotywowanie do podejmowania trudnych społecznie tematów, skonfrontowanie z różnymi formami debat publicznych, konsultacji, zainspirowanie młodzieży do tworzenia i realizacji inicjatyw oddolnych, rozwinięcie umiejętności liderskich oraz zintegrowanie młodzieży.

Poprzez udział w projekcie członkowie Młodzieżowej Rady Gminy nabędą kompetencje liderskie związane z organizacją i przewodnictwem w realizacji projektów ale też kompetencje obywatelskie w tym podejmowania aktywnych działań na rzecz swojej społeczności lokalnej. Młodzież zyska poczucie sprawczości i przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i godne ich uwagi. Projekt będzie tworzył podwaliny dla aktywnego obywatelstwa w gminie. 

Rezultaty projektu:

Rezultatem projektu głównie będzie przygotowanie nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy w Kamiennej Górze 2-kadencji tj ok. 15 członków Rady do reprezentowania szerokiego grona młodzieży oraz wzrost partycypacji w kształtowaniu lokalnej polityki młodzieży z gminy Kamienna Góra. Rezultat zostanie osiągnięty poprzez zaangażowanie w działania aktywizujące minimum 100 przedstawicieli społeczności szkolnej, wsparcie ciała dialogu obywatelskiego – Młodzieżowej Rady Gminy i wolontariatu. 

Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania:

 • Wzrost wiedzy, umiejętności liderskich, kompetencji niezbędnych do pełnienia roli reprezentantów szerokiej społeczności młodzieży u członków Młodzieżowej Rady Gminy
 • Wzrost umiejętności do mobilizacji zasobów i samoorganizacji społeczności młodzieży
 • Wzrost uczniów angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne o 10 osób czynnie działających na rzecz społeczności młodzieży w gminie KG po projekcie np liderów grup roboczych – umowy wolontaryjne
 • Zwiększenie dostępu do informacji publicznej o roli i zasadach funkcjonowania MRG – około 600 uczniom i około 600 rodzicom
 • Wzrost wiedzy uczniów na temat możliwości wpływu na lokalną politykę dotyczącą społeczności dzieci i młodzieży
 • Wzrost poczucia sprawczości i wpływu na lokalną politykę i możliwości realizacji lokalnych inicjatyw ma rzecz młodzieży
 • Wzrost kompetencji liderskich uczniów
 • Wzrost umiejętności współpracy, komunikowania się, pracy zespołowej, przedsiębiorczości
 • Wzrost poczucia bycia reprezentowanym w sprawach publicznych u młodych uczestników projektu
 • Wzrost poczucia reprezentowania szerszego grona u członków MRG
 • Wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do działania na rzecz społeczności dzieci i młodzieży u minimum 10 liderów lokalnych, wyłonionych w projekcie (ankieta ewaluacyjna na koniec projektu)
 • Wzrost wiedzy i świadomości lokalnych władz i instytucji w zakresie problemów i oczekiwań dzieci, młodych ludzi

Harmonogram projektu – główne etapy: 

 1. Działania przygotowujące i promocyjno-informacyjne, w tym wyłonienie w wyborach członków Młodzieżowej Rady Gminy.
 2. Organizacja cyklu edukacyjnego celem przygotowanie nowo wybranych członków Rady do działania na rzecz swojej społeczności, w tym wizyta studyjna w innej gminie celem poznania dobrych praktyk MRG
 3. Organizacja i przygotowanie wydarzenia kulturalnego – Rodzinny Festiwal Czytelniczy Harrego Pottera
 4. Ewaluacja
Kategorie: Komunikaty

Ułatwienia dostępu

Facebook
YouTube