Spotkanie „My Krzeszowianie”

18.01.2016 w Domu Kultury w Krzeszowie po raz pierwszy odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia „My Krzeszowianie”. Jest to trzecie stowarzyszenie działające w Krzeszowie.